top of page

Belønningspuljen

Belønningspuljen

For ikke bare at værdsætte, men også belønne det initiativ og store arbejde som JGC turlederne ligger i at oprette ture, inspirere og motivere medlemmerne af JustGO Cycling, så har vi oprettet en belønningspulje. 

Vi overfører 1/3 af den kontingent vi modtager til puljen. Puljen opgøres den 1. november hvert år. 

Som turleder får man 1 point pr. medlem, der deltager i de ture, som man har oprettet. Hver turleders andel beregnes en gang årligt ud fra hvor mange point turlederen har optjent ift. de andre turledere. Hver turleder får altså en relativ andel af puljen. Det betyder, at de turledere, som har arrangeret ture for flest medlemmer får den største andel af puljen. Det synes vi, er mest fair.

Puljen opgøres den 1. november hvert år.

 

Et tænkt eksempel

Der er indbetalt kontingent på 30.000 kr. Det giver en belønningspulje på: 1/3 af 30.000 = 10.000 kr.

 

Anders har oprettet 25 ture med i alt 100 deltagere (100 point).

Frank har oprettet 53 ture med i alt 300 deltagere (300 point)

Carsten har oprettet 42 ture med i alt 200 deltagere (200 point)

Totale antal point: 100 + 300 + 200 = 600 points

Fordelingen af puljen vil da se således ud: 

Anders vil få 100/600 = 17% af 10.000 = 1.700 kr.

Frank vil få 300/600 = 50% af 10.000 = 5.000 kr.

Carsten vil få 200/600 = 33% af 10.000 = 3.300 kr.

Diverse
- Alle turledere, der har overholdt deres forpligtelser er berettiget til en andel af puljen.

- Udbetaling fra belønningspuljen sker i form af gavekort til www.es16.dk (eller lignende).

- Beløb under 50 kr. udbetales ikke - og overføres ikke.

- Refusion af kontingent for turledere sker i form af gavekort til www.es16.dk (eller lignende.)

Fordeling af belønningspuljen

Skærmbillede 2024-06-15 kl. 18.12.24.png
bottom of page