top of page

Kontingent

Alle medlemmer af JustGO Cycling bidrager til fællesskabet ved bl.a. at betale en årlig kontingent på 300 kr. Indtægter fra kontingent fordeles således:

Skærmbillede 2024-03-27 kl. 17.45.53.png

Belønningspuljen

For at belønne det initiativ og store arbejde som JGC turlederne ligger i at oprette ture, inspirere og motivere medlemmerne af JustGO Cycling, så har vi oprettet en belønningspulje, som fordeles mellem turlederne efter hver sæson. Læs evt. mere her.

JustGO App/Justgocycling.com

En del af indtægterne går til dækning af omkostningerne ved at drive, vedligeholde og videreudvikle vores JustGO app samt vores website.

Markedsføring

Den resterende del går til at markedsføre JustGO Cycling. Formålet er at tiltrække endnu flere medlemmer til, således der er flere at køre sammen med. Det er altid sjovere at køre i flok, hvis vi er mange nok :-)

bottom of page