top of page

Ansvar & datapolitik

Ansvar:
Det påhviler brugeren af JustGO Cycling’s app altid at følge færdselsreglerne, køre efter forholdene og generelt udvise en ansvarlig opførsel i trafikken. Vær opmærksom på at den planlagte rute kan være spærret pga. vejarbejde, uheld eller vejrlig. Se mere på: www.justgocycling.com/go-stil-landevej og www.justgocycling.com/go-stil-skoven

 

JustGO Cycling kan ikke stilles til ansvar for ulykker, fald/styrt, tyveri eller andre forhold, der gør sig gældende under ture arrangeret med JustGO Cycling’s App. Deltagelse i ture sker på eget ansvar. Vi opfordrer alle brugere til at tegne privat forsikring.

Rettigheder til app
Det er forbudt at kopiere eller sælge JustGO Cycling’s app, kode, funktioner eller dele heraf.

Persondatapolitik
I forbindelse med installation af vores app vil vi bede dig give din accept af nedenstående indhold, der fortæller om appens indsamling og brug af data. Dette gør vi som følge af krav i den nye Persondataforordning, der trådte i kraft pr. 25. maj 2018.

Hvilke typer oplysninger indsamler vi?


For at gøre din oplevelse og brug af app’en så nem og god som mulig, kan vi indsamle forskellige oplysninger om dig, som du selv lægger i appen i forbindelse med din brug af den.

Det drejer sig om følgende data:
- E-mail
- Profil-data samt dine cykel-præferencer
- Ture du deltager i.

Hvad logger vi, hvis appen fejler?

Hvis appen uventet lukker ned, ‘fryser’ eller på anden måde ikke fungerer og reagerer, som forventet, indsamler vi også data om dette, så vi kan rette fejlen hurtigst muligt.

 

Alle loggede data er så vidt muligt anonymiseret, men kan i enkeltstående tilfælde indeholde persondata i form af brugernavnet på telefonen. Vi sletter automatiske fejlrapporter en måned efter, vi har fået og behandlet dem. De opsamlede data i denne forbindelse er tilgængelige for vores underdatabehandlere, der står for kvalitetssikring af appen.

 

Hvordan bruges oplysningerne?

Oplysninger indsamlet gennem app’en bruges til at levere den ønskede service til dig og gøre din oplevelse med appen bedre og nemmere.

 

Vi bruger dine data til at matche dig med ligesindede og til at oprette træningsture i lokalområdet, som passer til dig mht. tid, cykeltype og niveau. Når du har oprettet en profil med de nødvendige data for brug i appen, skal du næste gang, du åbner appen, ikke indtaste oplysningerne igen.

 

Hvordan og hvor længe opbevarer vi data?

Data indsamlet igennem appen opbevares på server hos vores underdatabehandler Amazon. Vi opbevarer data, indtil de ikke længere er relevante.

 

Hvordan forholder vi os til tredjeparts hjemmesider?

Vores hjemmeside indeholder links til og detaljer om tredjeparts hjemmesider. Vi har ingen kontrol over og er ikke ansvarlige for tredjeparts privatlivspolitikker og praksisser.

 

Hvilke forhold er gældende vedr. medlemskab?

I forbindelse med din oprettelse registrerer vi dig automatisk som medlem af JustGO Cycling foreningen. Liste over foreninger findes på www.justgocycling.com Medlemskabet giver dig en række fordele som fx. direkte adgang til ydelser og produktindkøb gennem JustGO Cycling Fordele.

Hvordan kan du få adgang til og få slettet gemt data om dig? 


I henhold til den generelle forordning om databeskyttelse har du ret til at få adgang til, rette, overføre og slette dine data. Hvis du ønsker at få indsigt i den data, der er gemt om dig og din brug af appen, kan du kontakte JustGO Cycling på: kontakt@justgocycling.com


Hvordan underretter vi dig om ændringer i vores datapolitik?


Vi gør opmærksom på evt. ændringer i vores datapolitik via vores website.
 

bottom of page